Rasto

Rasto

Et enklere og lettere alternativ til Manto

Rasto er en rammekassettforskaling som kan håndteres manuelt uten kran, eller med
sammensatte kassettflater som kan kranes. En kran er absolutt ikke nødvendig for
denne type forskaling opp til kassettbredde på 90 cm.

Ved bruk av Rasto storkassett eller ferdig monterte kassetter, må en kran benyttes for
håndtering.

Rasto forskaling er et rammekassettsystem basert på galvaniserte stålprofiler og
forskalingsfinér (hud) som er 14 mm tykk og integrert i rammestrukturen. Det tillatte
støpetrykket er 60 kN / m² for standard en-etasjes høy bruk, og 55 kN / m² for alle
høydeutvidelser utover standard høyde på ett panel (H = 270 cm) iht Standard DIN
18202. Rasto panelhøyder på 270 gir mulighet for god tilpasning til mange vegghøyder. 2 flak à 270 gir 540 maksimal støpehøyde. Standard vegg uten oppskjøt innebærer at man kan klare seg med bare en type klemme - Rasto-kassettklemmen. Klemmen sikrer en tett og ubevegelig kassettskjøt.

DOKUMENTASJON

Til topp