Om Rencon

Om oss

Rencon Optimera ble etablert i juni 2022, etter en sammenslåing av Hansmark AS og Rencon A/S. Selskapet har fem salgsavdelinger og et lager til utleieprodukter. Rencon Optimera har utleie av forskaling, salg av forbruksmateriell, teknisk rådgiving. Selskapet eies 100% av Optimera

Hansmark AS ble grunnlagt i 1971 og har i dag fem avdelinger. Hansmark driver i dag med salg av forskaling, forbruksartikler og utleie av forskalingssystemer.I 1975 førte Gunnar Hagebø med seg forskaling inn i virksomheten.I 1994 kjøpte familien Hagebø ut familien Hansmark, og Hansmark ble etter dette heleid av familien Hagebø.I 1998 etableres avdeling i Stavanger og Hansmark overtok Hünnebeck sin virksomhet der. Da Hünnebeck la ned sin aktivitet i Skandinavia, overtok Hansmark agenturet på Hünnebeck sine systemer for Norge. Samtidig opprettes avdelinger i Oslo og Trondheim som en videreføring av Hünnebeck sine eksisterende anlegg. Nøkkelpersonell ble med videre i driften som i starten var et datterselskap og het Hansmark Norge. Hansmark Norge ble fusjonert inn i Hansmark i 2013.

Rencon ble etablert i August 2008 av Mikael Olsen og Thomas Beck
Selskapets formål den gang var renovering og vedlikehold av entreprenørenes resursutstyr som kranbasert forskalingssystemer og dekkeløsninger. Selskapet investerte i topp moderne renoveringsanlegg.

Til topp