HIT Kuldebrobrytere | Hansmark

HIT Kuldebrobrytere

HIT Kuldebrobryter

 • Isolert forbindelse for å minimere kuldebroer
 • Høyeste brannklasse REI 120 som standard og ETA – European Technical Approval
 • Innovativt produktutvalg med symmetriske elementer

Som prosjekterende, arkitekt eller entreprenør er du fullstendig klar over at utkragede deler og balkonger på bygg må tas hensyn til under planlegging av termisk isolering av bygget.

 

Det er varierende krav til balkongforbindelser

 • Effektiv termisk isolering av balkongen for å garantere et høyt nivå på den innvendige bo-komforten
 • Høyeste brannklasse
 • Enkel og effektiv montering for å sikre god fremdrift på byggeplass

 

HIT ISO-elementer er den perfekte løsningen for å oppnå den høyeste kvalitetsstandarden. To produktlinjer er tilgjengelig

 • HIT-HP High Performance – med 80mm isolasjon
 • HIT-SP Superior Performance med 120mm  isolasjon

 

Innovativt produktutvalg

Rencon leverer en ny type symmetriske HIT elementer. Installasjonsretningen for MVX er ikke lenger viktig!

På grunn av den nye dobbel-symmetriske CSB’en er kuldebrobryter-elementene for utkragede balkonger (HIT-HP/SP MVX) nå symmetriske. De kan installeres uavhengig av dekke eller balkong retningen.

Denne egenskapen er med på å sikre større monteringsnøyaktighet.

 

Kvalitative egenskaper

 • Isolasjonsmateriale med brannbeskyttet materiale i materialklasse A1 – ikke brennbart isolasjonsmateriale
 • Kan anvendes som brannbarriere i fasader (ETICS*)
 • EnEV – samsvarer med bygningsmyndighetenes godkjente Ψ-verdier
 • «Passiv House Institute» sertifisert i høyeste kategori «Certified Passive House component» for HIT-SP ZVX med opp til 240mm elementhøyde
 • Sertifisert som lavenergiprodukt med isolasjonsfuge 80mm for utkragede balkonger og balkonger på søyler med elementhøyde opp til 240mm
 • ETA – Europeisk Teknisk Godkjenning

 

Fordeler

 • Symmetriske HIT-elementer med enda større monteringssikkerhet
 • Robuste elementer laget for transport og bruksforholdene på byggeplass
 • Elementlengde 25cm, 50cm og 100cm for tidsbesparende montering
 • Pålitelig planlegging – alle nødvendige verifikasjoner er allerede tatt hensyn til
 • Optimalisert beregningsprogram

HIT kuldebrobryterelementer kan anvendes som brannbarriere i fasader, ETICS* fasader, systemer med hardskum/polystyren

* ETICS – Externa Thermal Insulation Composite Systems

 

Stor fleksibilitet

HIT kuldebrobryterelementer er den rette løsningen til de fleste bruksområder:

 • MVX – symmetrisk forbindelse av utkragede balkonger: overføring av bøyningsmoment og skjærkrefter. Skjærkrefter overføres i begge retninger som standard
  MVX OU, MVX OD – forbindelse av balkonger med høydeforskjeller i innfestningssonen. Overføring av bøyningsmoment og skjærkrefter. Skjærkrefter overføres i begge retninger som standard
 • ZVX – forbindelse av balkonger med søyler i forkant: overføring av skjærkrefter i en retning
 • ZDX – forbindelse av balkonger med søyler i forkant: overføring av skjærkrefter i begge retninger
 • DD – symmetrisk forbindelse av balkongdekke i hoved dekket: overføring av moment og skjærkrefter i begge retninger
 • AT, FT, OTX – innfestning av brystninger og parapeter
 • HT – symmetrisk tilleggs forbindelse av horisontale tilleggs laster

Ta kontakt for å bestille eller for mer informasjon om HIT Kuldebrobrytere

Til topp