Om oss

Om oss

Hansmark AS ble grunnlagt i 1971 og har i dag fem avdelinger. Hansmark driver i dag med salg av forskaling, forbruksartikler og utleie av forskalingssystemer.

I 1975 førte Gunnar Hagebø med seg forskaling inn i virksomheten.

I 1994 kjøpte familien Hagebø ut familien Hansmark, og Hansmark ble etter dette heleid av familien Hagebø.

I 1998 etableres avdeling i Stavanger og Hansmark overtok Hünnebeck sin virksomhet der. Da Hünnebeck la ned sin aktivitet i Skandinavia, overtok Hansmark agenturet på Hünnebeck sine systemer for Norge. Samtidig opprettes avdelinger i Oslo og Trondheim som en videreføring av Hünnebeck sine eksisterende anlegg. Nøkkelpersonell ble med videre i driften som i starten var et datterselskap og het Hansmark Norge.

Hansmark Norge ble fusjonert inn i Hansmark i 2013.

Hansmark AS ble kjøpt opp av Optimera i 2018 som i dag er majoritetseier i selskapet. Strategien ved oppkjøpet er å sikre seg bredere marked og dekke segmentet fra grunnarbeid til betongarbeid er ferdigstilt. Det er lagt opp til betydelig økning for Hansmark i en kombinasjon av organisk vekst kombinert med innrullering av oppkjøp innen forretningssegmentet. Hansmark AS er tiltenkt felles merkenavn innen forretningsområdet. Hansmark driver i dag med salg av forskaling, forbruksartikler og utleie av forskalingssystemer.

Virksomheten er i hovedsak rettet mot B2B med mindre grad av salg til B2C. Grunnet utleievirksomheten er selskapet både en salgsbedrift og produksjonsbedrift.

Hansmark AS er lokalisert i de fire største byene i Norge; Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt at vi har et renovasjonsanlegg på Ilseng. I tillegg har selskapet strategiske samarbeidspartnere som fører begrenset varesortiment i tillegg til Optimera som salgskanal. Alle avdelingene har komplett vareutvalg og utleielager. Dette gir styrke i et marked med korte tidsfrister og uforutsatt produksjon.

 

Til topp