Sika B30 Tørrmørtel

Sika B30 Tørrmørtel

Sikacrete®-B30
Er en bruksferdig tørrbetong/ støpemørtel som kun skal tilsettes vann.
Produktet er basert på sement, gradert natursand og hjelpestoffer.

Sikacrete®-B30 brukes til støpearbeider både innen- og utendørs. Støpemørtelen gir
en fin, glatt overflate og brukes som regel der hvor betongens overflate skal være synlig.

Bruksområder:
- Balkonger
- Søyler
- Trapper
- Dekker
- Vegger osv.

Produktet kjennetegnes ved følgende bruksegenskaper:
- God bearbeidbarhet, flyteegenskaper
- God vedheft
- Lavt svinnpotensial

H-varenr. 893025

NOBB-nr.

Relaterte produkter

Til topp