Tetningspasta Flex 2000 850 gram

Tetningspasta Flex 2000 850 gram

Plastisk damp- og vanntett tetningsmasse til tetting av rør- og kabelgjennomføringer i komponenter som er i berøring med jord. Kan også brukes til å tette lekkasjepunkter ved innstrømmende vann.

  • Patron 850 g
  • 20 patroner/ kartong
  • Vekt pr. patron: 0,94 kg

Tekniske data

  • Konsistens: pastøs, stabil
  • Varmebestandighet: +50 °C
  • Arbeidstemperatur: +5 °C til +35 °C
  • Forbruk: ca. 1,6 kg per liter hulrom
  • Oppbevaring ved 20 °C: 2 år

Underlag:
Tørt, fuktig eller vått. Underlaget må være fett- , tjære- og oljefritt og uten løse komponenter. Egnet underlag er: Betong, murstein, mørtel, gips og alle andre mineralske byggestoffer, dessuten keramikk, PVC, polyetylen og polypropylen.

H-varenr. 120610

NOBB-nr. 57163642

Relaterte produkter

Til topp