Leas bilbarken i stedet for å kjøpe den. Du øker likviditeten, sparer penger og slipper å ordne med salg når du vil ha ny.

Eie eller lease - bevisst valg?

Leas bilbarken i stedet for å kjøpe den. Du øker likviditeten, sparer penger og slipper å ordne med salg når du vil ha ny.

Vil du vite mer eller få en vurdering på dine biler?

Har du vurdert leasing kontra det å eie deres egne servicebiler? Det viktigste elementet i vurderingen leasingfinansiering kontra egenfinansiering av servicebiler, er selvfølgelig: "Hva er mest lønnsomt?"

Nedenfor har vi satt opp noen punkter vi mener det er verdt å tenke igjennom før du tar det endelige valget:

Kontroll med kostnader

Når biler kjøpes av firmaet selv, står også ofte firmaet for salget av bilene etter endt brukstid. Salgsverdien/innbytteverdien vil variere avhengig av:

  • det generelle bruktbilmarkedet
  • bilmerkets popularitet
  • hvordan bilen er blitt behandlet
  • den generelle økonomiske situasjon

Dette innebærer at man ikke vet hva bilen totalt sett har kostet før den er solgt. Ved leasingfinansiering av bil garanterer leasingselskapet en restverdi på bilen på kjøpstidspunktet. Restverdien er basert på en brukstid og kjørelengde som avtales individuelt og er et fastsatt beløp som vi garanterer for etter endt avtaleperiode.

Tidsforbruk/kapitalbinding

Salg av bruktbil er en tids- og kostnadskrevende prosess. Den omfatter annonsering, visning, prøvekjøring og masse papirarbeidet.

Dessuten selges sjelden bilen på dagen, slik at bilen ofte står og binder kapital og pådrar seg rentekostnader i den tiden det tar fra sjåføren har levert bilen fra seg til den er solgt.

Ved leasingfinansiering unngår man dette tids- og kostnadskrevende elementet. Man vet nøyaktig på hvilken dato bilen skal leveres tilbake, og ved riktig planlegging er samtidig en ny bil klar for levering.

Likviditet

Kjøp av biler binder opp kapital i bilparken over tid. Midlene som er bundet i bilparken gir isolert ingen avkastning. Leasing av bil frigjør disse midlene, som isteden kan gi avkastning.

Bilene blir dermed også fjernet fra balansen, slik at nøkkeltallene blir bedre.
Mao. firmaets likviditet blir forbedret med bilens markedsverdi i løpet av leasingperioden.

Økonomi

Desto bedre økonomi en bedrift har og desto mer kostnadsbevisst en bedrift er, desto større er sannsynligheten for at bedriften leaser sin bilpark.

Flere av våre norske og internasjonale kunder er kjente og økonomisk solide selskap. Ingen av disse selskapene hadde leaset sin bilpark dersom det hadde vært mer mest økonomisk lønnsomt å kjøpe sin bilpark selv.

Gebyrer

De fleste operatører i leasingmarkedet i dag opererer med både termin- og tinglysningsgebyrer i tillegg til etableringskostnader. dette kan beløpe seg til totalt fra kr. 4.000,- til kr. 6.000,- pr. bil. Vi i LeasePlan benytter oss ikke av slike gebyrer/kostnader.

LeasePlan tilbyr følgende til Optimeras proffkunder:

  • Etableringsgebyr: kr. 0,-
  • Tinglysningsgebyr: kr. 0,-
  • Termingebyr: kr. 0,-

LeasePlan garanterer også halv pris på administrasjonshonoraret om kunden velger produktet "LeasePlan Sølv". (Administrasjonshonoraret utgjør per i dag kr. 150,- pr. bil pr. mnd.).

Skulle kunden velge andre produkter eller løsninger fra LeasePlan, vil LeasePlan fortsatt stå inne for etableringsgebyr, tinglysningsgebyr og termingebyr til kr. 0,-.

Vil du vite mer eller få en vurdering på dine biler?

Ta kontakt med Kjetil Nielsen, e-post kjetil.nielsen@leaseplan.com, tlf. 97061477 hos LeasePlan Norge AS eller send inn forespørsel på info@leaseplan.no med referanse til Optimera Proff så hjelper vi deg med å se nærmere på ditt regnestykke.

Til topp