Norsk Gjenvinning | Rencon

Norsk Gjenvinning

La noen andre ta seg av avfallet ditt. Norsk Gjenvinning har avfallsløsninger for store og små.

Norsk Gjenvinning-konsernet er landets største og mest komplette leverandør av avfall- og gjenvinningstjenester.

Norsk Gjenvinning har gode løsninger for innsamling og bearbeiding av avfall fra bygg- og anleggsbransjen, enten det er nybygg eller renovering. Våre løsninger dekker både små og store behov. Vi har også miljøriktige og smarte løsninger for farlig avfall, eternitt, asbest, PCB holdige vinduer og andre typer avfall som er underlagt spesielle krav til håndtering.

Plan- og bygningsloven, med tilhørende forskrifter, stiller strenge krav til avfallshåndtering ved nybygg, riving og rehabilitering. Kravet er at 60% av avfallet skal kildesorteres på byggeplass. Dette skal dokumenteres. Vi leverer komplett statistikk og underlag som gjør dette arbeidet mye enklere.

iSEKK

iSEKK er et alternativ til deg som ikke har plass til å sortere med flere containere på ditt oppdrag, men har mulighet for stor sekk løsning for dine avfallstyper.

Optimera/Montér selger i dag i-sekker i Stor Oslo, Drammen, Bergen og Stavanger.

Håndverks bedrifter kan kontakte Brynjar Hopen på telefon 951 28 833 eller sende mail til brynjar@isekk.no for detaljer og priser.

Farlig Avfall

Alt du trenger for håndtering av farlig avfall finner du her! 

Sikkert, enkelt og lovlig.

Avfallshåndtering      tlf. 09700

Farlig avfall               tlf. 09700

Henvis til Optimera Proffavtale

Bestill avfallstjenester her

Kjøp utstyr eller rekvisita

Hvis du ikke er registrert som kunde skriv "Optimera Proffkunde" i merknadsfeltet.

Til topp