Vi har blitt Miljøfyrtårnsbedrift!

Vi har blitt Miljøfyrtårnsbedrift!

Alle våre avdelinger har gjennomført sertifiseringsprosessen og Hansmark er nå ferdig Miljøfyrtårnsertifisert.

Å bli sertifisert som Miljøfyrtårn motiverer oss til å ta gode og grønne valg. Vi ønsker å være enda mer målrettede for å begrense vårt fotavtrykk.

Sertifiseringen handler om dokumentasjon og det handler om avfallshåndtering, sortering og å finne løsninger som gagner miljøet. Vi må tenke nytt og tilpasse anleggene våre for å sikre at vi ivaretar kravene for sertifiseringen både nå og senere. Vi må vurdere hvilke alternativer vi har i den daglige driften. Dette gjelder i alle av bedriftens ledd – fra ansvarlig innkjøp til mer miljøvennlig logistikk.

alle - Miljøfyrtårn Banner.jpg

Selv om det først er nå vi er miljøfyrtårnsertifisert, har det vært et naturlig skifte i Hansmark over flere år. Våre ansatte, samarbeidspartnere og kunder er opptatte av å redusere utslipp både privat og profesjonelt.

Som en del av Optimera og Saint Gobain har vi hatt et økt fokus på å gjøre samfunnet mer bærekraftig de siste årene. Miljøledelse er en prioritert satsning i Optimera, som er på god vei til å sertifisere alle sine anlegg, og vi er stolte over å være med på dette! 

Til topp