Overlevering til Mosvannet Park

Overlevering til Mosvannet Park

Hansmark hadde nylig gleden av å levere 786 m² med Topmax Dekkeforskaling til Total Betong AS. På den gamle Hotell Alstor-tomta skal dekkeforskalingssystemet brukes i forbindelse med utbygging av det nye leilighetsprosjektet Mosvannet Park. 

Til topp