PEFC

PEFC

Trevarer- og plater vi selger kommer fra PEFC-sertifisert skog. Hansmark er sertifisert for perioden 2020-2023.

Se sertifiseringsbevis. 

Til topp