Sparkelmasser bør normalt ikke legges på betonggulv hvor fuktigheten er høyere enn 90 % RF.

På bevegelig underlag som for eksempel tregulv eller isopor må det legges en tykkelse på 30 millimeter med fiber. På betongunderlag kan det strykes ut til en tykkelse på nesten null millimeter.